CALENDAR ADMITERE MASTER

Pentru ciclul de studii universitare de master, învăţământ cu frecvenţă, concursul de admitere se desfăşoară după următorul program:

A. Pentru ocuparea locurilor finanţate de la buget

B. Pentru ocuparea locurilor cu taxă